PRVNÍ POMOC PŘI MOZKOVÉ MRTVICI

03.12.2015 09:47

,,,,,,První pomoc při mozkové mrtvici- rada čínského profesora ,,,,

 Mějte doma injekční stříkačku nebo jehlu. Tímto zvláštním a netradičním
 způsobem můžete zachránit postižené mozkovou mrtvicí. Návod si přečtěte
 pozorně až do konce a pak jej pošlete dále. Nikdy totiž nevíte,
 komu ještě může pomoci a čí život na vás závisí.


Během záchvatu mozkové mrtvice dochází k postupnému přerušení kapilár. Při prvních
 příznacích mrtvice zachovejte klid. Postiženého nepřesunujte, a to
 nezávisle na tom, kde se nachází, protože při přemísťování mohou
 mozkové kapiláry prasknout.

 Pomozte postiženému, aby se usadil v poloze, v níž nemůže znovu upadnout.
 Poté můžete začít s pouštěním krve. Máte-li doma sterilní injekční
 stříkačku a jehlu, jsou k tomu nejvhodnější, v opačném případě
 můžete použít šicí jehlu nebo špendlík.

 1. Podržte jehlu nebo špendlík nad ohněm, aby byly sterilní. Potom
 jehlou probodněte konečky všech 10 prstů na rukou.

 2. Nejsou to žádné konkrétní akupunkturní body. Prostě píchnete
 milimetr od nehtu.

 3. Bodněte tak, aby vytékala krev.

 4. Jestliže krev nezačne kapat, stlačte propíchnutý prst svými prsty.

 5. Když všech 10 prstů krvácí, počkejte několik minut, načež se
 postižený probere.
 

 6. Pokud má postižený zkřivené rty, potáhněte za uši, až zčervenají.

 7. Potom do každého ušního lalůčku dvakrát píchněte tak, aby z každého
 lalůčku vytekly dvě kapky krve. Za několik minut se musí postižený
 probrat. Počkejte, až se stav postiženého normalizuje a neprojevují se žádné nezvyklé příznaky. 

Teprve potom nemocného převezte do nemocnice. 

V případě, že je nemocný spěšně odvezen sanitkou do nemocnice, mohou otřesy při jízdě způsobit, že mozkové kapiláry postiženého praskají.

 Jestliže se postiženému podaří vstát a jít, je zachráněn. O pouštění
 krve, jež slouží k záchraně života, jsem se dozvěděl od odborníka čínské
 tradiční medicíny doktora Cha Bu Tina, který žije v San-Juke.

 S touto metodou mám praktické zkušenosti, a proto mohu říct, že je
 účinná na 100 %. V roce 1979 jsem přednášela ve škole. Jednou jsem
 byla ve třídě, když jiný učitel přiběhl do mé třídy a vzrušeně řekl:
 "Paní učitelko, rychle pojďte. Náš vedoucí prodělal mozkovou mrtvici!"
 Hned jsem k němu běžela. Byl bledý, jeho řeč byla nesrozumitelná a rty
 zkřivené. Měl všechny symptomy mozkové mrtvice.

Jehlou jsem píchala postiženého do všech 10
 prstů. Po několika minutách, když se na prstech objevily kapky krve
 (velké jako hrách), se postiženému do obličeje vrátila barva a začal
 nás normálně vnímat. Avšak jeho rty byly pokřivené. Potáhla jsem ho za
 uši, aby se naplnily krví. Až byly červené, dvakrát jsem píchla do
 pravého i levého ušního lalůčku. Na každém lalůčku se utvořily dvě kapky
 krve. Tehdy se stal zázrak. Během 3-5 minut tvar rtů se normálně
 upravil a jeho řeč byla srozumitelná. Dovolili jsme mu, a by
 si trochu odpočinul a vypil šálek horkého čaje. Potom jsme mu pomohli
 sejít po schodech a odvezli jsme ho do nemocnice. Zůstal v ní přes noc a
 následující den byl propuštěn domů. Mohl se vrátit do školy a učit!
 Všechno fungovalo normálně. Neměl žádné následky, přestože postižení
 mozkovou mrtvicí obvykle trpí nenapravitelným přerušením mozkových kapilár při cestě do nemocnice. 

V důsledku se tito postižení nikdy neuzdraví. 

Mozková mrtvice představuje druhou nejčastější příčinu smrti. Šťastlivci, kteří zůstali naživu, však mohou být ochrnuti na celý život. 

Tak hrozná věc se nemusí přihodit nikomu.

 Jestliže si všichni zapamatujeme tuto metodu pouštění krve a
 neprodleně zahájíme záchranu, postižený se během krátké doby zcela
 zotaví. Pošlete, prosím, po přečtení uvedený návod všem svým známým. Můžete tak zachránit někomu život při mozkové mrtvici.

Zpět