Zpravodajský newsletter www.tribune.cz

06.07.2016 15:08
Dobrý den,
                  je zajímavé sledovat na tomto newsletteru, jak narůstají obavy vakcinologů a producentů
vakcín i díky šířící se informovanosti rodičů a  také jejich aktivit i schopnosti odolávat neodůvodněnému nátlaku.á patentovatelná farmaka.
 
Za tohle asi mohou pacienti RS poděkovat i prof. Havrdové: Pacienti s roztroušenou sklerózou (RS), kteří užívají přípravek mitoxantron, vykazují vyšší výskyt karcinomu tlustého střeva a akutní myeloidní leukémie (AML) než je tomu u běžné populace, zjistili němečtí investigátoři. Ale i pokud tento lék není na seznamu indikovaných léčiv, vždy platí následující konstatování.
 
Neznám jediný případ vyléčeného pacienta podle medikace, jakou de facto určuje paní profesorka a její následovníci. Na mých přednáškách už se naproti tomu vystřídalo několik pacientů, kteří podrobně referovali o své cestě k uzdravení přirozenou cestou.

A že jsou jich již pěkné desítky!

S úctou k těm, co opravdu umí
                                                 Josef Čáp
 
 
 
Zpět