Proč se nenajdou ???

ÚSKALÍ PŘI DIAGNOSTICE PARAZITÁRNÍCH ZÁTĚŽÍ KONVENČNÍ MEDICÍNOU

26.07.2015 14:38
Klasická medicína má k dispozici tři způsoby, jak zjistit parazitární zátěž: 1. PŘÍMÝ  PRůKAZ  parazitů ve stolici, v krvi, nebo biopsií 2. ZJIŠŤOVÁNÍ   HLADINY  EOSINOFILů 3. ZJIŠŤOVÁNÍ  SPECIFICKÝCH  PROTILÁTEK   Přímý průkaz je samozřejmě...

 

Why do they go undetected ??? ( English version )

PITFALLS IN DIAGNOSING PARASITE BURDEN BY CONVENTIONAL MEDICINE

 

Perché non si trovano ??? ( Italian version )

Gli ostacoli creati dalla medicina tradizionale posti alla ricerca della carica parassitaria nel corpo umano.