ČLÁNKY

ČTĚTE ZDE

06.07.2016 14:46
  Crohn: ty nejtěžší žloutenky, prvoci běžní, prvoci chlorrezistentní-včetně například právě Blastocystis, tasemnice. Diabetes: žloutenky, Giardia intestinalis, chlorrezistentní prvoci, plasmodia, občas větší paraziti jako hlísti a plathelminti. Ulcerózní kolitida: améby, helicobacter nebo...

Perché non si trovano? Gli ostacoli creati dalla medicina tradizionale posti alla ricerca della carica parassitaria nel corpo umano.

23.07.2015 16:56
Diario del consulente - Hana Blahova - 2011 La medicina  tradizionale ha a disposizione tre possibilità: 1) Prova diretta: parassiti presenti nelle feci, nel sangue, rilevabili eseguendo la biopsia 2) Aumento dei Eosinofili 3) Ricerca dei anticorpi specifici   La prova diretta è...

WHY DO THEY GO UNDETECTED? PITFALLS IN DIAGNOSING PARASITE BURDEN BY CONVENTIONAL MEDICINE

23.07.2015 16:54
Classical medicine has three ways to determine parasite burden: 1. Direct evidence of parasites in stool or blood, or by biopsy, 2. Determining the eosinophil count, 3. Detecting specific antibodies.   Direct evidence is, of course, the most reliable indicator.  If segments (tapeworms) or...

PROČ SE NENAJDOU ??? ÚSKALÍ PŘI DIAGNOSTICE PARAZITÁRNÍCH ZÁTĚŽÍ KONVENČNÍ MEDICÍNOU

23.07.2015 16:49
Klasická medicína má k dispozici tři způsoby, jak zjistit parazitární zátěží 1. PŘÍMÝ  PRůKAZ  parazitů ve stolici, v krvi, nebo biopsií 2. ZJIŠŤOVÁNÍ   HLADINY  EOSINOFILů 3. ZJIŠŤOVÁNÍ  SPECIFICKÝCH  PROTILÁTEK   Přímý průkaz je samozřejmě...

Dezinfekce vody a UV lampy

08.07.2015 13:00
Všeobecné informace o technologii dezinfekce vody UV zářením Dezinfekce vody Voda z přírodních zdrojů (studny) i zdrojů pro zásobování obyvatelstva velmi často obsahuje choroboplodné zárodky a je tak zdravotně závadná. Pokud je takováto voda použita k pitným účelům nebo k přípravě potravin, je...