ČERVI - PARAZITI příčina nerozpoznaných diagnóz - ÚVOD

08.06.2015 21:22

 Předmluva

Vážení čtenáři. Pokud jste již četli moji knihu: „Rakovina-diagnostika a profylaxe“, tak už víte, že se v ní jako červená niť táhnou úvahy o parazitárně-plísňových příčinách různých závažných onemocnění, včetně onkologických. Na ospravedlnění tohoto postoje uvádím tyto důvody:

-velké rozšíření těžko léčitelných nemocí s nejasným klinickým obrazem

-zastaralé a chybné stanovování diagnóz, které vede jen k chronickému průběhu onemocnění, a koneckonců, k předčasnému stárnutí, invaliditě a předčasné smrti.

-efektivnost našich metod léčení, založených na zjištění pravých viníků různých novotvarů - totiž parazitů.

Ve většině běžných případů viry představují startovací prvek, bakterie připraví půdu pro příchod těžké techniky plísní a větších parazitů. Pokud vás udivuje vojenský styl poslední věty, není to náhoda. S parazity bojujeme válku na život a na smrt.

 

Vážení kolegové!

To, že jste nevěnovali náležitou pozornost příslušným kapitolám o parazitech v našich starých dobrých učebnicích, to, že jste se v současnosti nezabývali pracemi našich vědců-helmintologů, jakým je například K. I. Skrjabin, B. A. Astafjev, doktorka O. I. Ilinská, O. K. Podsev, V. I. Pokrovskij, C. V. Prozorovskij a mnozí další, to vám nedává žádné morální právo nazývat metody diagnostiky a léčení, které neznáte, nevědeckými a šarlatánskými. Jestli se vám, vážení spolupracovníci z vědeckých institutů a laboratoří, zdá cokoliv nepochopitelné nebo nezvyklé na závěrech lékařů ,,alternativní  medicíny“, je to především důvod k návštěvě knihovny pro další studium, ale vůbec ne pro emocionální a unáhlené soudy v duchu středověké inkvizice. ,,Především neškoď – ani skutkem, ani slovem ani myšlenkou“. Vzpomeňte si na základní postulát našeho povolání.

V důsledku masové migrace obyvatel Země bývalé ,,zámořské“ infekce se stávají místními. Pod vlivem různých druhů stresů a nepříznivé ekologické situace se snižuje celková imunita lidstva. Infekční a parazitární agens mutují a jsou pak schopny ovládnout další oblasti a skupiny orgánů v našem těle.

V důsledku těchto faktů dochází k chybným závěrům při vyhodnocování laboratorních analýz. Z toho vyplývá nerozpoznání skutečných příčin některých onemocnění, nepřesné nebo chybné diagnózy. Současně jsou mnohé nové metody nedostatečně efektivní nebo často nedostupné Ministerstvu zdravotnictví pro vysoké náklady.

My v našem Centru pracujeme na nejmodernější certifikované aparatuře, schválené k praktickému použití, a využíváme metody, které jsou vyzkoušené v lékařských institutech a vedoucích klinikách v Moskvě. Naše diagnostické metody umožňují objevit množství známých vyvolavatelů infekcí a viníků patologií na různých stupních vývoje.

Drazí lékaři! Spojme svá úsilí a věnujme se nejen duelům mezi sebou ve válce teorií, ale především v boji za zdraví člověka před tváří stále se měnících parazitů lidského organismu.

 

                                             

Zpět