Čo ma priviedlo k práci poradcu

19.01.2016 12:35

Ako absolventka elektrotechnickej fakulty v Bratislave  som 28 rokov pracovala v oblasti informačných technológií na rôznych postoch od programátora až po projektového manažéra.  K rozhodnutiu venovať sa činnosti poradcu ma doviedlo viacero podnetov. Keď som sa presťahovala do Trenčína za svojim životným partnerom, skončila som  s neúnosne stresujúcu prácu v Bratislave, spojenú s neustálym cestovaním. Vnútorne som cítila, že v oblasti IT už netúžim naďalej pracovať .

Chcela som sa venovať niečomu čo bude pre mňa zaujímavé, ale zároveň aj užitočné. A tu mi nesmierne pomohla moja blízka priateľka, vynikajúca všeobecná lekárka, s ktorou som už dlhšie rozoberala tému klasická verzus alternatívna medicína. Práve ona ma tvrdením, že už dlhé roky lieči svojich pacientov, a predsa ich nedokáže zbaviť rôznych chronických zdravotných problémov,  nasmerovala k alternatívnym metódam. Spočiatku som sa venovala poradenstvu v oblasti zdravej výživy a výživových doplnkov. Na mojich vlastných, početných zdravotných problémoch som však  videla, že len zdravá životospráva nestačí.

 Ďalším momentom na ceste k činnosti poradcu bolo biorezonančné vyšetrenie, ktoré som absolvovala.  Zoznam rôznych záťaží, ktorý som získala na meraní, ma priviedli ku snahe si o nich naštudovať čo najviac informácií. Zákonite som pri hľadaní mojich záťaží, predovšetkým parazitov, čoskoro narazila na články a videa z konferencií  p.Ing. Bláhovej. Vnútorne som cítila, že toto je oblasť, ktorej sa chcem venovať. Obstarala som si Denníky poradce  a po ich naštudovaní som sa definitívne rozhodla.  Obdivujem  p.Ing. Bláhovú a ďakujem jej, že knižne vydala jej dlhoročné skúsenosti. Mnohé pasáže som študovala viac krát a našla som v poradcovi doslova všetko, čo som na začiatku potrebovala vedieť: ako si nájsť dobrého poradcu, ako začať so štúdiom, čo všetko je potrebné zvládnuť, ako trénovať merania, ktoré preparáty sú potrebné, ktoré nie atď.

Absolvovala som školenie v slovenskej pobočke firmy Joalis, zakúpila Salviu a začala trénovať merania. Tréningom na príbuzenstve a známych som postupne získavala viac a viac istoty, najviac poznatkov na kurzoch p. Ing. Bláhovej. Dnes už nadobudnuté vedomosti uplatňujem ako poradca. Teší ma, že môžem pomáhať ľuďom so zdravotnými ťažkosťami, pre ktoré sa na mňa obracajú.

Zpět