Filtrační zařízení eSpring

03.01.2016 11:30

Kohoutková voda jako příčina zdravotních problémů?

V rámci své poradenské praxe se stále častěji setkávám s klienty, jejichž primárním problémem bez ohledu na stanovenou diagnózu tvoří prvokové zátěže. Ty jsou pak přímou či nepřímou příčinou nejrůznějších alergií či kožních projevů (např. lupénka, ekzémy, vředy), chronických zánětů močového měchýře, gynekologických problémů, střevních chorob (celiakie, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida aj.), ale také závažných nervových onemocnění jako je kupříkladu RS. Samozřejmě příčinou nemocí nejsou jen prvokové zátěže, ale protože se na nich ve velké míře téměř vždy podílejí, je potřeba jim věnovat dostatečnou pozornost. Prvoci se do lidského těla dostávají společně s jinými zátěžemi nejen s potravou ale také prostřednictvím vody.

 

Dnes s jistotou můžeme říci, že vše co se nachází v zemské kůře a ovzduší, se odráží i ve vodě. Vedle látek pro organismus žádoucích tak voda obsahuje i látky nežádoucí. Ve vodě se objevuje velké množství toxických látek, které jsou přírodě cizí a které do ní vnáší především člověk. Při cestě vody z místa svého původu až do vodovodního kohoutku v domácnosti se do vody dostanou nejrůznější nečistoty od splachu ze skládek, přes odpadní vody z průmyslových závodů až po nejrůznější mikrobiologické organismy, jako jsou viry, bakterie a mikroskopické organismy (prvoci).

 

Podzemní a povrchové vody jako zdroj pitné vody

Podzemní vody vyplňují dutiny v různé hloubce pod povrchem země. Jde o nejkvalitnější zdroj pitné vody, jelikož obsahuje minimální množství organických látek, které jsou při průchodu horninami mineralizovány. Jejich fyzikálně-chemické vlastnosti jsou díky malému množství kyslíku stabilní.

Povrchová voda (jezera, potoky, řeky) je ovlivněna skladbou podloží, srážkami a především antropogenní činností (ovlivnění člověkem). Má nestálou teplotu, vyšší obsah mikrobiologických organismů, nerozpuštěných látek, koncentrace kyslíku a iontů, především pak železa, manganu a dusitanů.

Jistě stojí za povšimnutí skutečnost, že mnoho našich klientů se zdravotními komplikacemi žije právě v oblastech, kde se pro úpravu vody na pitnou využívá voda povrchová.

 

Kohoutková voda běžně obsahuje zbytky farmak, pesticidů, těžkých kovů, ale také živé organismy.

O jedech a škodlivých látkách v potravinách jsme informováni dostatečně. Sledování kvality jídla a studování etiket potravin se stalo v dnešní době trendem. Ale co víme o škodlivinách obsažených ve vodě? O těch se prakticky nemluví vůbec. Přitom jejich vliv na zdraví člověka není o nic menší, když nám doma z kohoutku mohou vytékat chemické jedy, těžké kovy, zbytky léčiv a pro mnohé překvapivě také mikrobiologické, tedy živé organismy

Bohužel velká část populace si i v dnešní době stále vystačí s informací o tom, že dezinfekce kohoutkové vody se provádí převážně chlorem, čímž se vyhubí některé viry a bakterie a voda se tak stává pitnou. Skutečnost je ovšem jiná.

 

Co stojí za znečištěním kohoutkové vody?

·      průmyslové znečištění, dusičnany, pesticidy a další

·      vinyl chlorid z PVC trubek

·      těžké kovy z vodovodního potrubí (především olovo, kadmium, rtuť, ale i další prvky s toxickým potenciálem)

·      mechanické částice a koroze ze zkorodovaného potrubí či nádrží

·      vedlejší produkty dezinfekce, například tzv. trihalomethany (THM)

·      mikrobiologické organismy – prvoci, viry, bakterie

 

Nejčastější způsoby dezinfekce vody ve vodárenských společnostech:

·      dezinfekce plynným chlorem – nejrozšířenější způsob

·      dezinfekce oxidem chloričitým

·      dezinfekce chlornanem sodným

·      dezinfekce ozónem

·      dezinfekce pomocí fyzikálních účinků – např. UV záření

 

Jaké možnosti další „očisty“ vody máme doma?

·      Převařená voda

Výhody – při dostatečné době varu (15-20 minut) zneškodnění mikroorganismů (prvoků, bakterií a virů)

Nevýhody – velmi nepohodlné, neřeší organické a anorganické sloučeniny, nezbaví vodu volných částic

 

·      Reverzní osmóza

Výhody – zbaví vodu cyst prvoků, volných částic a mnoha anorganických sloučenin

Nevýhody – velká spotřeba vody, vyžaduje vysoký tlak vody, neřeší viry a bakterie

 

·      Granulovaný aktivní uhlík

Výhody – odstraní organické sloučeniny a chlor, současně zlepší chuť, vůni a barvu vody

Nevýhody – neefektivní vůči mnoha anorganickým sloučeninám, značné riziko namnožení bakterií ve filtru

 

·      Aktivní lisovaný uhlíkový blok

Výhody – efektivně odstraňuje chlor, THM, mnoho organických sloučenin a volné částice

Nevýhody – naprosto neefektivní proti anorganickým sloučeninám, virům a bakteriím

 

·      Ultrafialová lampa

Výhody – velmi efektivně likviduje mikroorganismy včetně prvoků

Nevýhody – neefektivní vůči anorganickým sloučeninám a volným částicím

 

Existuje celá řada filtračních zařízení a metod, ale žádná z nich nedokáže  filtrovat všechny zátěže.

 

Průlomové řešení „vše v jednom“ se jmenuje eSpring

Jedná se o mezinárodně certifikovanou kombinovanou technologii, která v sobě zahrnuje:

 

  • aktivovaný lisovaný uhlíkový blok (plocha filtru je 446 tisíc m2), který

efektivně odstraní více než 140 zdraví ovlivňujících kontaminantů,

zachytí částice 300 x tenčí než lidský vlas,

významně redukuje organické sloučeniny, chlór, olovo a rtuť

Uhlíkový filtr je vytvořen z kokosového ořechu a neobsahuje žádné živočišné materiály ze zvířat.

  • UV lampu, která

vysoce efektivně ničí ve vodě se vyskytující mikroorganismy – prvoky, viry a bakterie

je energeticky vysoce účinná - UV lampa pracuje pouze při puštěné vodě

UV lampa působí silou 80 milijoulů/cm2 UV světla a ničí 99,99% bakterií a virů

  • elektronický monitoring s technologií chytrého čipu, který

vizuálně signalizuje stupeň zanešení filtru a oznámí, kdy je potřeba filtr vyměnit,

informační panel používá srozumitelné symboly pro zobrazení stavu systému a zbývající životnosti filtru

 

Filtr zvládne stoprocentně vyčistit a přefiltrovat až 5000 litrů vody, doporučená doba výměny filtru je 1 rok.

 

 

Mezinárodní certifikace

Na trhu dnes existuje mnoho systémů pro filtraci vody a většina z nich o sobě přirozeně prohlašuje, že odvádí dobrou práci. Ale jak má spotřebitel vědět, která z těchto prohlášení jsou či nejsou pravdivá?

Pro tyto důvody existuje uznávaný soubor norem pro čističky vody, který spotřebitelům umožňuje srovnat výkon jednoho systému s jiným. Jsou to normy mezinárodní certifikace NSF International (www.nsf.org).

 

Osobní zkušenost s filtračním zařízením eSpring

V mém okolí užívá zařízení eSpring více lidí a to k plné spokojenosti. Většinou od nich slyším jen slova chvály a to nejen na výrazně kvalitnější a chutnější vodu, ale také na ekonomickou stránku tohoto řešení. I přes vyšší vstupní náklady se zařízení velmi rychle vyplatí, neboť při ceně náhradního filtru (=uhlíkový filtr společně s UV lampou) se náklady na 1 litr filtrované vody pohybují kolem cca 1 Kč.

 

Ovšem více než nákladové položky a levný provoz hovoří pro zařízení eSpring výsledky filtrování vody. Zde mohu uvést příklad mladé rodiny z Hamburku, která patří do mé klientely. Zhruba před 7 měsíci jsem u nich vyměřil celkem 5 druhů rezistentních prvoků. Přítomny byly také další zátěže včetně améb a lamblií. Rodina na můj popud zakoupila zařízení eSpring, který umístila na studenou vodu v kuchyni. V tomto případě bylo zapotřebí aplikovat ještě i další kroky, jedním z nich bylo převařování vody pro osobní hygienu. Dnes již podstatná většina prvoků v těle klientů není naměřena, týká se to především všech druhů rezistentních prvoků, což je výsledek především dobré práce filtračního zařízení. Toto potvrzuje mimo jiné i kontrolní měření vody na výstupu bez filtračního zařízení a souběžně na výstupu se zabudovaným zařízením eSpring.

 

               eSpring s přídavným kohoutkem

 

                eSpring ke stávajícímu kohoutku

 

 

možnosti umístění eSpring

 

 

 

 

Pokud máte o zařízení eSpring zájem

Uvedené filtrační zařízení nelze koupit v běžné obchodní síti. Výrobcem zařízení je americká společnost Amway, která tento svůj produkt prodává prostřednictvím proškolených obchodních zástupců. Cena filtračního zařízení eSpring se pohybuje kolem 30 tisíc Kč  a náhradní filtr (komplet včetně UV lampy) pak kolem 7 tisíc Kč. Ceny jsou konečné, tedy s daní.  Existuje však i varianta, kdy se dá toto zařízení pořídit výrazně levněji. Pokud o filtrační zařízení eSpring máte zájem, stačí mne kontaktovat na mém mailu  detoxikace@kosmetika-fleur.cz

 

Podělte se o své zkušenosti

Znečištění pitné kohoutkové vody a možnosti její správné očisty jsou pro nás nesmírně důležitým tématem. Pokud máte s problematikou filtrace kohoutkové vody své vlastní zkušenosti a nebojíte se o ně podělit, napište mi o nich na můj mail.

Milan Wimmer , detoxikace@kosmetika-fleur.cz

 
 

Co vše plave v pitné vodě

Takto vypadá výměna filtru v Hamburku po roce užívání filtru:
 
Zpět

Fotogalerie: Filtrační zařízení eSpring

/album/fotogalerie-filtracni-zarizeni-espring/espring-k-existujicimu-kohoutku-jpg1/ /album/fotogalerie-filtracni-zarizeni-espring/espring-s-kohoutkem-jpg1/ /album/fotogalerie-filtracni-zarizeni-espring/espring-umisteni-jpg1/