Malárie v Řecku

19.05.2016 20:25

Řecko: A ke všemu ještě toto! Zdomácní v Evropě zase malárie?

Quelle: springermedizin.de QuellendetailsQuellendetails

publiziert am: 7.11.2012 10:16
Quelle: springermedizin.de
Autor: Dr. Christine Starostzik
basierend auf: Andriopoulos, P. et al. A local outbreak of autochthonous Plasmodium vivax malaria in Laconia, Greece—a re-emerging infection in the southern borders of Europe? International Journal of Infectious Diseases 2012; online 24. Okt. 2012; https://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2012.09.009 Kousoulis, A. A. et al. Malaria in Laconia, Greece, then and now: a 2500-year-old pattern. International Journal of Infectious Diseases 2012; online 29. Okt. 2012; https://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2012.09.013

Malariamücke auf menschlicher Haut

V roce 2008 onemocnělo na světě dle odhadů 243 milionů lidí , 4% z toho ve východním středomoří.

 

© Carl Subick / Fotolia.com

V Řecku už nikdo nemyslel na Malárii. Přesto se od roku 2009 vyskytují jednotlivá onemocnění a od 2011 se množí infekce u původních obyvatel. Přitom se jedná stále o dříve mírně probíhající formu Malaria tertiana. Dodnes se koncentrují případy téměř výhradně do regionu Lakonie, kde je malárie známá od r. 2500. Řecký výzkumný tým analyzoval tyto různé výskyty a zjistil jisté spojitosti.

V Řecku bylo registrováno od května do listopadu 2011 celkem 61 případů Malaria tertiana které způsobuje Plasmodium vivax. Více než polovina infekcí byla zjištěna  u původních obyvatel. Pacienti nebyli v žádné malaricko-endemické  oblasti a nakazili se zjevně v místě bydliště.

Postižení pochází převážně ze zemědělských oblastí Lakonie na jižním Peloponezu kolem měst Elos a Skala z regionu Evrotas. Jednotlivé případy byly hlášeny také z ostrova Evia jakož i z okrsků Východní Attiki, Voitia a Larissa, v říjnu 2012 byl hlášen také jeden domácí případ z okresu Xanthi v severovýchodní části země.

Od roku 1973 je Řecko považováno za bezmalarickou oblast.

Skutečnost, že se onemocnění znova objevilo v oblastech, které byly označené jako oblasti nemoci zbavené se připisuje migrační přívětivosti, přibývající odolnosti plasmodií proti Cholorquinu (přípravek s vlastnostmi chininu) a objevení se komárů přenášejících infekci, které jsou rezistentní vůči insekticidům. Již od 5. století před Kristem se vyskytovaly zprávy o epidemiích malárie v řeckém regionu Lakonia.

Zpráva

 

Antonos Kousoulis s kolegy zkoumali okolnosti stále se opakujících  propuknutí infekční nemoci v této oblasti. Podle zpráv onemocnělo v roce 1905 asi 20% obyvatel regionu Evrotas. Po zavedení rozsáhlých opatření spolu s použitím DDT řádila ve stejné oblasti v letech 1950 vlna infekcí, kdy byly Plasmodie přenešeny druhem Anopheles (A.) sacharovi, který se mezitím stal rezistentním.

Ve všech případech infekce se předpokládá jako původce nemoci Plasmodium vivax a Anopheles sacharovi jakožto přenašeč. Vrcholným obdobím výskytu bylo pozdní léto až časný podzim a vždy byla nejsilněji postižena oblast vlhkých rovin kolem Elosu

Odkud přichází tyto nové infekce?

Po zavedení obsáhlých eradikčních opatřeních (opatření proti narušování karantény a pod.) platí Řecko od roku 1973 jako bez malárická oblast. Přesto byly v roce 2009 a 2010 znovu hlášeny (authochthonní) případy z regionu Laconia. Od roku 2011 se opět ve zvýšené míře v zemi objevují získané malarické infekce v této oblasti. Vědecké výzkumy týkající se propuknutí infekcí v oblasti kolem Elosu však ukazují, že se podmínky v posledních 2500 letech příliš nezměnily.

Spekuluje se, že za současným vypuknutím infekcí jsou Plasmodia importovaná migranty za prací a pak rozšířená domácími komáry Anopheles. Mezitím zavedly úřady rozsáhlé pozorovací a kontrolní mechanismy populací komárů jakož i vysvětlovací kampaně pro obyvatelstvo a lékaře v postižených oblastech.

Jaká ochranná opatření potřebují dovolenkáři?

Riziko infekce pro turisty je podle WHO velmi malé. Přesto radí americká centra pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) cestujícím do regionu kolem Evrotas aktuálně vedle dobré ochrany  proti komárům případně také i medikamentozní profylaxi (stav 1.11.2012) Pozn. Překl. J (Zde bych doporučil MMS vzít sebou.)

WHO a německá společnost pro tropickou medicínu naproti tomu nevidí do teď žádný důvod pro nutnost medikamentózní profylaxe. V každém případě ale radí experti používat svědomitě ochranné prostředky proti komárům především v měsících největšího přenosu nákazy, tedy od května do října.

S ohledem na novou situaci  by se měla u cestujících, vracejících se z Řecka a trpících nevysvětlitelnou horečkou myslet případně i na malarii. Přitom je třeba vzít v úvahu, že ikubační doba Malaria tertiana je od dvou týdnů až do několika měsíců (zřídka déle).

Při všech starostech kolem Řecka musí však také zbytek Evropy zůstat v ohnisku zájmu. Neboť i v Německu byly až do konce posledního století rovněž malarické oblasti, a také v ostatních evropských zemích, vedle Německa létají vesele komáři rodu Anopheles kteří mohou vedle malárie přenášet i jiné tropické nemoci. K tomu tady chybí jen pár stupňů Celsia. Jsme na nejlepší cestě k dosažení k tomu potřebných klimatických změn.

publiziert am: 7.11.2012 10:16  Autor: Dr. Christine Starostzik  Quelle: springermedizin.de basierend auf: Andriopoulos, P. et al. A local outbreak of autochthonous Plasmodium vivax malaria in Laconia, Greece—a re-emerging infection in the southern borders of Europe? International Journal of Infectious Diseases 2012; online 24. Okt. 2012; https://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2012.09.009 Kousoulis, A. A. et al. Malaria in Laconia, Greece, then and now: a 2500-year-old pattern. International Journal of Infectious Diseases 2012; online 29. Okt. 2012; https://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2012.09.013

 

 

 

Zpět