MODERNÍ LÉČBA PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ V LÉKAŘSKÉ PRAXI

20.06.2015 15:31

 

Doc. MUDr. Václav Bozděch, CSc.

MUDr. Adolf Kocna

AVICENUM Praha 1984

Kniha byla napsána na popud řady nemocných doma i v zahraničí, kteří hledali naši pomoc při selhání léčivého účinku některých preparátů. Domníváme se, že vlivem zvětšujících se hospodářských, politických i cestovních možností se dostáváme všude v Evropě do situace, kdy přestávají být tropické či parazitární choroby omezeny jen na určité místo na světě. Můžeme přinejmenším očekávat, že řada běžných onemocnění tropů bude k nám dříve nebo později zavlečena. Měla by být proto na vybraném ústavu připravena léčiva, byť v omezené míře, která by byla schopna vyléčit bez prodlení všechny parazitární infekce.

/Současná situace dnes vypadá tak, že i na specializovaném pracovišti parazitologie v Praze na Bulovce, které by mělo být alespoň teoreticky špičkové, se cysty echinokoka léčí albendazolem, protože praziquantel neumějí sehnat, a to máme rok 2015, HB./

Knihu jsme se snažili napsat co nejstručněji, tedy jsme vynechali statě o klinice, diagnostice, epidemiologii a morfologii parazitárních onemocnění nebo jejich původců. Knihu jsme napsali po prostudování více než tisíce vědeckých prací a monografií. Kniha je rozdělena do tří částí. V první části jsou abecedně uspořádány choroby podle českých názvů. V druhé části jsou abecedně uspořádány podle jejich generických názvů. Třetí část jsou rejstříky a tabulky.

V první části- Farmakologie parazitóz- jsme při navrhovaném léčebném schématu na prvním místě uvedli preparát, který je nejméně toxický a nejvíce účinný a který byl úspěšně vyzkoušen řadou pracovišť. Pokud bylo úspěšně vyzkoušeno několik preparátů, zařadili jsme je vedle sebe. Ve druhé části jsme se snažili vypsat všechny dostupné údaje o jednotlivých látkách, které se používají jako antiparazitika. Uvádíme i všechny obchodní názvy.  V dalších odstavcích jsme uvedli údaje o indikacích, kontraindikacích, nežádoucích účincích, interakcích, lékových formách a dávkování. 

Dále je velmi dlouhý výčet všech existujících parazitárních infekcí a dávkování různých druhů léků, řada čísel a tabulek, jejichž vypisování není smyslem tohoto článku, případným zájemcům však můžeme poskytnout konkrétní informace.  

Uvedu zde jen zajímavé údaje, které jsou obecnějšího charakteru, a mohou pomoci v pochopení chování infekčního agens jak poradcům, tak pacientům:

 

AMÉBÓZY:

,,…při amébóze je nutnou součástí léčby dieta, která má obsahovat málo reziduí a hojně živočišných bílkovin.“

/tedy je to pravý opak toho, když se někteří klienti snaží vyléčit průjem a jiné střevní potíže dietou s nulovým podílem masa a živočišných bílkovin a vysokým podílem ovoce a zeleniny, tedy vlákniny, nebo chlorellou či zeleným ječmenem./

Amébóza může probíhat jako střevní forma, a to jak akutní, tak chronická a latentní/asymptomatická/, nebo jako abscedující forma, nejčastěji hepatální. Kritériem vyléčených střevních forem je laboratorní vyšetření stolice, které je nutno provést šestkrát, v jednoměsíčních intervalech. Améby je totiž možné najít ve stolici i po vymizení průjmů. Akutní formy mohou přejít do formy chronické až latentní i abscedující.  Může jít i o druhý případ, kdy u vyléčených případů střevní amébózy může přetrvávat průjem pro změněnou funkci střeva nebo pro zjizvení po předchozích vředech. Laboratorní vyšetření stolice pak zůstává trvale negativní. 

Při akutní střevní formě je nutno pacienta rehydrovat, abychom nahradili ztráty tekutin stolicí a zvratky. Podává se voda obsahující kuchyňskou sůl a ionty kalia.                                     

Závěrem: glukokortikoidy se nemají dávat osobám, které se vrátily z tropů, pro možnost provokace latentní amébózy! 

/Jak často ale vídáme v praxi, že pacienti s ulcerózní kolitidou, Crohnem,  plní améb, bičíkovců nebo Cryptosporidií, jsou právě naopak ,,stabilizováni“ kortikoidy!!! Jejich zdravotní stav se krátkodobě zlepší, ale postupně protizánětlivý vliv kortikoidů slábne, protože se při uměle potlačené imunitě naopak prvoková infekce masivně rozvíjí! Dalším krokem je pak chirurgické odstranění části střeva, někdy dokonce s trvalým vývodem!! Tyto případy nám chodí do poraden!! Améby jsou velmi běžní, kosmopolitní paraziti, vyskytují se na celém světě, v půdě, ve vodě. Lékaři věří, a jsou tak vyškoleni od parazitologů, že je to pouze tropická infekce!! Pak místo jednoduché protiprvokové léčby pacient zabředne do nekonečné a neúspěšné léčby ,,autoimunitní“ choroby. /

 

ENTEROBIÓZA- ROUP DĚTSKÝ

Součástí léčby by měla být protiepidemická opatření v okolí nemocného, která by zabránila zbytečné reinfekci. Nemocný by měl nosit přes den i na noc spodní kalhotky, které by ráno a večer desinfikoval vyvařením v horké vodě, aby se nakladená vajíčka nedostávala do ložního prádla, a dále se nešířila vzduchem. Léčený by si měl vícekrát za den omývat okolí řitního otvoru mýdlem a vodou, krátce si stříhat nehty. Obydlí nemocného by se mělo pečlivě větrat a uklízet, umývat, a stěny a podlahy záchodů desinfikovat chloraminem. Všichni rodinní příslušníci by se měli léčit najednou.  

MALÁRIE

Podpůrná léčba: antipyretika, zábaly, stálý příjem tekutin, solí, proteinů a vitamínů.

MIKROFILÁRIE

V žádné formě se během léčby nesmí pít alkohol. Při léčbě se může objevit horečka, svědění kůže, dušnost. Vnější kožní noduly je možno likvidovat i obkladem namočeným do roztoku dietylkarbamazinu. Mikrofilárie mohou být v moči, sputu nebo likvoru. Vedlejší příznaky po aplikaci dietylkarbamazinu jsou toxicko-alergickou reakcí na uvolněné a hynoucí mikrofilárie, u zdravých osob se tyto příznaky po podání léku nevyskytují.

                                                                                                                                                                                       

PEDIKULÓZA A FTIRIÓZA

Peddiculus capitis, veš dětská, Pediculus humanus, veš šatní, Pthirus pubis, muňka.

Při léčbě je třeba zahubit vši nebo muňky na člověku i oděvu. Starší a silně zavšivené prádlo je lépe zničit. Méně potižené prádlo se desinfikuje Biolitem L nebo M po dobu několika sekund, nebo se prádlo vypere při teplotě vyšší než 60 stupňů.  Hřebeny a kartáče se vloží do vody s šamponem a nakonec opláchnou v čisté vodě. Klobouky se postříkají Biolitem z obou stran. Do místnosti se pověsí na deset dní Instop. Vnitřní část oblečení se postříká insekticidy s reziduálním účinkem.  Prádlo a šaty se mohou namočit ve vodě s příslušným preparátem. Při dětské vši se umývají a potírají vlasy a ochlupené části těla, i podpaždí, při muňkách se omývá ochlupení v oblasti genitálu, opět podpaždí, vzácněji i obočí a řasy.

                                                                                                                                                              

SVRAB- Sarcoptes scabiei

Nemocný se vykoupe a pak dvakrát i vícekrát denně maže předepsanou mastí od krku po chodidla. Nejlépe ležet zabalený do prostěradla. Čtvrtého či pátého dne se vykoupe a obleče do čistého prádla. Prádlo a prostěradlo, které používal po dobu nemoci, se vyvaří. Je nutné, aby se současně léčili všichni členové rodiny či kolektivu.Více zde: https://www.medicelo.cz/news/lekarska-parazitologie-ucebnice/

Zpět