OTEVŘENÝ DOPIS LÉKAŘůM

22.11.2015 12:08

Vážená lékařská komunito,

chtěl jsem reagovat na současný plíživý trend, který se v 17. století v trochu jiné podobě  odehrával na evropské scéně. Byl řízený o něco lépe organizovanou institucí, než je současné MZd.  Metody této práce známé jako hon na čarodějnice umělecky ztvárnil v románu Kladivo na čarodějnice Václav Kaplický a o šest let později Otakar Vávra ve stejnojmenném filmu. Doporučuji přečtení/shlédnutí, neb historického poučení není nikdy dost. Dnes se podobné tendence zakořeněné v lidském genomu začínají profilovat ve společnosti povolaných jako kvazi racionální snaha o potlačení alternativních metod udržování zdraví. Chtěl jsem se zapojit do diskuze na vašem portálu, leč, pokud z principu nechci podvádět a vymýšlet si legendy ke svému profesnímu profilu, těžko se mohu zúčastnit vaší diskuze, neboť nejsem ani lékař, ani zdravotník. Jak jsem pochopil z plynoucí diskuze, kterou mj. nevnímám jako dialog, ale jako soubor harmonicky znějících monologů, o jiné názory než jsou ty správné, asi nebude velký zájem. Byl bych nicméně potěšen tím, že můj příspěvek  na tomto diskuzním portálu vyvěsíte. Protekčně, i bez stavovské příslušnosti. 

Jsem jednatel a spolumajitel regionální televize a patřím k lidem, jejichž původní negativní pohled na "alternativní metody udržování zdraví" byl výrazně skeptický. Považuji se za racionálně uvažujícího člověka s technickým vzděláním v oboru sdělovací elektroniky. K mému velkému překvapení (zřejmě tedy bez placebo efektu) jsem se před cca dvěma lety na vlastní kůži přesvědčil o tom, že interakce elektromagnetického pole s živou tkání funguje. Doplňuji, že funguje neuvěřitelně efektivně, jak to před cca 80 lety objevil dr. R.R.Rife. Slyšeli jste někdy toto jméno? "Skeptikům" (Sysifos) nerad připomínám, že dokce i současná nealterativní medicína využívá interakci elektromagnetického pole s živou tkání jako lege artis postup, a to nejméně v rehabilitační praxi. (Nejen).

Pokud se týká "dábelského" MMS nebo CDS, které si odpadlíci od jediné správné víry medicínské připravují podomácku z přípravku na čištení van, připouštím, že je to stejně odporná a nebezpečná chemikálie jako je jed na krysy s "uměleckým názvem" Warfarin, nebo jiná podobně odporná chemikálie připravovaná nitrací glycerinu s "uměleckým názvem" Nitroglycerin. Rozdíl je především v tom, že se na výrobě MMS a CDS nepodílí od A po Z farmakologický řetězec. 

Nedivím se, že se současnou brutálně komercializovanou medicínou, viz příloha, nechtějí mít rozumní "alternativci" společný významový znak MEDICÍNA. (Pochopení je možné teprve až po přečtení přílohy). O člověku, který řídí MZd a jeho zapojení se do kriminálního byznysu se ostatně dobře ví, nejlépe asi pan ministr financí. Protože je ale pan doktor nakonec stejně chráněn poslaneckou imunitou a ve své podstatě se jedná o vysokou politiku, je zbytečné věci rozmazávat až za hranice možné pragmatické politické dohody. Takže nic.

Po osobních zkušenostech s lékařskou etikou a existující praxí v některých lékařských zařízeních si nedělám iluze o výjimečnosti medicínských institucí, byť se honosí důvěryhodným názvem. Konstatování samozřejmě neplatí univerzálně, jen je třeba si vybírat, pokud je to možné. Explicitní adorace lékařského povolání, bez přihlédnutí k odborným a lidským kvalitám protagonistů, je v ČR tradovaný omyl. Pokud bych měl zareagovat na v diskuzi zmíněný příměr s autoservisem, pak bych opáčil, že není autoservis jako autoservis a není nemocnice jako nemocnice. 

Vážím si dobrých lékařů, stejně jako si vážím dobrých "alternativců". Uznávám, že dobrých lékařů  s ohledem na přirozený "filtr" (vzdělání) musí být řádově více, než je dobrých "alternativců". Na rozdíl od lékařů je ale u alternativců přece jen větší volnost výběru a na rozdíl od některých lékařů provozuje elita "alternativců" toto "poradenství" primárně jako poslání, ne jako bezohledný byznys.

Na závěr.

Jak jsem uvedl výše, spoluvlastním a řídím regionální televizi. S ohledem na vlastní životní zkušenosti a liberální orientaci se  v souladu se zákonnými pravidly, které naštěstí neurčuje MZd, hodlám vzepřít připravovaným procesům a honům na čarodějnice. Pořad, který poběží už od tohoto týdne by měl být pojistkou proti manipulaci veřejnosti (ať vědomé či nevědomé), která se plíživě připravuje. Doporučuji všem diskutujícím lékařům, kteří ještě nepropadli sebeiluzi o své výjimečnosti, aby se vrátili do maturitního času a oživili si dílo Václava Kaplického. 

O tom, jak pomíjivé jsou vědecké pravdy, svědčí výrok proslulého lorda Kelvina. (A že podobných omylů v historii naší civilizace bylo).

 „Létající stroje těžší než vzduch jsou čirým nesmyslem.” (Lord Kelvin, fyzik, 1895)

Úsměvné výroky velikánů vědy, které budeme v úvodu našeho nového pořadu Alternativní pohledy pravidelně citovat, jsou názornou ukázkou, jak vratká jsou paradigmata, o která se akademická sféra a vzdělávací systémy opírají. Alternativní pohledy na svět mohou být pro řadu diváků nepřijatelné, bludné a nevědecké, jak je ale zřejmé z příkladů dobových výroků VIP, zítra může být vše úplně jiné. 
Současně platné vědecké pohledy prezentují na našem programu v pořadu "Lékař radí" odborníci s akademickým vzděláním a praxí. Upozorňujeme, že alternativní pohledy prezentované v novém pořadu nejsou dosud vědecky podložené a vyžadují proto od diváka větší míru soustředění, pozornosti a kritického myšlení. Jinými slovy - zapojení zdravého selského rozumu.

S úctou ke všem, kteří si úctu zasluhují,

Oldřich Burger

Na www.ltv-plus.cz je už dnes v Rozhovoru týdne pan Tomáš Pfeiffer, který s alternativním
zdravím začínal už před mnoha lety. 
Na stejné adrese bude umístěn pořad Alternativní pohledy. V aktuálním vysílání, které běží
v DVB-T na 59. TV kanálu (Ostravsko) bude první díl umístěn od soboty 14.11. do soboty 21.11.
Pak se nahradí druhým dílem, atd. Staré pořady je možné nalézt v archivu.
V okolí Ostravska a v blízkém polském příhraničí lze LTV PLUS naladit na běžném televizoru
na 59. kanálu.

Zpět