,,Pomalé" viry - neboli Nekonvenční, nezařazené viry

08.07.2015 13:59

Nekonvenční viry, lidově pomalé viry, my alternativní poradci nacházíme téměř u všech nervových a neurologických chorob, počínaje roztroušenou sklerózou /virus Visna-Maedi a spumyaviry/, přes morbus Parkinson/ priony, BSE, spalničky, zarděnky/, po schizofrenii a morbus Alzheimer /priony, vCJD, BSE, zarděnky, spalničky/ a autismus/priony, spalničky, zarděnky, příušnice/. Tato zkušenost je podepřena mou 15 letou zkušeností a zkušeností řady kolegů. Pomalé viry patří k retrovirům.

RETROVIRY /RNA VIRY/

Retroviry se dělí na tři skupiny:

ONKOVIRY, kam patří Onkovirus C

                                         Onkovirus B

                                         Monkey virus D

                                         HTLV-1    …T-buněčný virus leukémie 1

                                         HTLV-2    …T-buněčný virus leukémie 2

 

SPUMYAVIRY – přirozenými hostiteli jsou savci včetně člověka. Při kultivaci in vitro se v buňkách objevují vzduchové bublinky-vakuolky, což dává kolonii virů pěnovitý vzhled. Odtud dostaly viry název Foamviry-pěnotvorné viry. Spekuluje se o možné etiologické souvislosti s ALS /Amyotrofická laterální skleróza/.

 

POMALÉ VIRY

Pomalé viry se vyznačují velmi dlouhou dobou latence, která může trvat desítky let. Od projevení prvních symptomů ale nemoc rychle postupuje.

Patří sem:

1. Virus spalniček, MORBILLIVIRUS, vyvolává

SUBAKUTNÍ SKLEROTIZUJÍCÍ PANENCEFALITIDU

2. Virus zarděnek: RUBEOLAVIRUS

3. HIV1…vyvolavatel syndromu AIDS

4. HIV2... vyvolavatel syndromu AIDS

5. Lidský POLYOMAVIRUS  JC-  PROGRESIVNÍ  MULTIFOKÁLNÍ  LEUKOENCEFALOPATIE

6. Lidský POLYOMAVIRUS BK

7. Virus Visna-Maedi, LENTIVIRUS – vyvolavatel PARALYTICKÉHO ONEMOCNĚNÍ  u ovcí a koz                                                                                                                                                           

8. Nekonvenční-nezařazené viry – PRIONY

Vyvolávají u lidí i u zvířat přenosná, po řadu let latentně se rozvíjející

SPONGIOFORMNÍ  NEURODEGENERATIVNÍ  ONEMOCNĚNÍ.

 

Za objev prionů obdržel Stanley Prusiner r. 1997 Nobelovu cenu. Prionový protein INHIBUJE NERVOVÉ IMPULSY, možná se účastní na regulaci ,,vnitřích hodin“ člověka, na cirkadiánním rytmu. Infekce může být přenesena na laboratorní zvířata. Inkubační doba se pohybuje od půl roku do dvou let. Priony umí donutit hostitelskou DNA, aby se replikovala v jeho prospěch. Existuje několik prionových kmenů, například UPrPSc, takzvaná URINÁRNÍ prionová forma. Infekční PrP - prionový polypeptid – vzdoruje účinkům proteáz, takže se hromadí v buňkách v podobě vláknitých amyloidních plaků. /Jsou to snad právě ty plaky, které magnetická rezonance nalézá na CNS pacientů s roztroušenou sklerózou?HB/

Lidský ani zvířecí organismus si neumí vytvořit proti prionům protilátky. Nevzniká zánět.

Na priony nepůsobí záření, detergenty, rozpustila, ani aldehydy. Jejich infekčnost mírně snižuje var, chlór, více louh a NaOCl, což je v praxi nepoužitelné. /Votava/. /My už víme, že pomalé viry poměrně dobře reagují na informatika a pochopitelně i na náš roztok, HB/

Nevíme, kde se priony berou. Zdá se, že v některých případech se jedná o dědičné onemocnění, jindy je to jasná infekce, nebo se vznik prionů spustí v organismu spontánně. Znepokojivá je možnost, že se priony mohou přenést perorálně nebo během operací. /tolik Votava, dnes víme, že zdrojem je i očkování, snad i přenos hmyzem, který předtím sál na infikovaném dobytku,HB/

 

Dělení prionů:

1. SCRAPIE – česky KLUSAVKA.  Prionové onemocnění poprvé popsané u anglických ovcí. Název scrapie vznikl proto, že nemocné ovce měly tendenci se škrábat a neklidně pobíhaly.  Zkratka PrP Sc –prionový polypeptid Scrapie. Infekce se přenáší alimentárně a pravděpodobně i krví. Nejprve se objeví v lymfocytech B, pak se množí v Peyerských placích, později se nákaza šíří krví až do CNS. Symptomy se projeví až za několik let změnami chování, tremorem /třasem/, ataxií, prostrací, /úplným vyčerpáním/ a končí smrtí. Ataxie- nekoordinované pohyby spojené většinou s postižením mozečku.

2. VIRUS LEUKOENCEFALOPATIE NORKů se objevil tam, kde byli norci krmeni masem z nemocných ovcí

3. BSE – BOVINNÍ SPONGIOFORMNÍ  ENCEFALOPATIE - se objevila tam,kde byl dobytek krmen masokostní moučkou z uhynulých zvířat. ,,Šílenství krav“. V Anglii onemocněno 170 000 krav. V česku je výskyt BSE vzácností. V Anglii je popsán i případ, že onemocněla i zvířata, která se pásla na louce, kde byl předchozího roku rozházen popel z uhynulých nemocných zvířat.

 

Lidská onemocnění:

4. VIRUS KURU – u domorodců na Nové Guinei, související s kanibalismem

5. VIRUS CJD – CREUTZFELDT-JACOBOVA PRESENILNÍ DEMENCE a jeho nová varianta –vCJD, která postihuje spíše mladší lidi -  je vrozená infekce.

Postihuje osoby obou pohlaví, obvykle ve věku kolem 50 let. Jsou popsány případy infekce CJD po podání hormonálního léku z lidských hypofýz. Inkubace 20-40 let. Zasažena je kůra velkého mozku, mozeček, mozkový kmen a thalamus. Přenos nákazy není znám. Postupující demence je provázena poruchami motoriky, svalovými záškuby, ataxií, ztrátou zraku a jinými symptomy.

6. GSS – Gerstmann-Straussler-Scheinkerova nemoc. Je podobná CJD, ale rozvíjí se pomaleji.

 

AlZHEIMEROVA CHOROBA

PICKOVA CHOROBA

AMYOTROFICKÁ  LATERÁLNÍ  SKLERÓZA

FRONTOTEMPORÁLNÍ DEMENCE

I u těchto nemocí dochází k ukládání bílkovin, /AMYLOIDY/ proto se nevylučuje etiologická souvislost s pomalými viry. Tato onemocnění však nejsou infekční a nepodařilo se je přenést na laboratorní zvířata. /Votava/

 

  

Kde se berou polyomaviry nebo nekonvenční viry, na to by mohly poskytnout odpověď následující řádky:

Na internetu je rozhovor s lékařem, který vyráběl přes deset let vakcíny pro velkou firmu. Z bezpečnostních důvodů nechce být jmenován. Rozhovor si můžete přečíst na www.demiurg.cz. Za prvé není vůbec jisté, zda k vymýcení chorob došlo díky očkování, nebo

jen díky lepším životním podmínkám lidstva /hygiena, čistá voda, čerstvé potraviny, výživa, kanalizace, lepší bydlení…Například neštovice z některých oblastí světa zmizely i bez očkování.

Celkově očkování narušuje imunitní systém, a může vyvolat právě tu chorobu, proti které má chránit. Konkrétně hovořil o trojkombinaci DPT / diphteria, pertusis, tetanus/-záškrt, černý kašel a tetanus/, a o trojkombinaci MMR – spalničky, příušnice a zarděnky.

Očkování může vyvolat řadu symptomů a problémů, které se objeví dlouhou dobu po aplikaci vakcíny, takže nikdo už potíže s očkováním nespojuje. Očkovací látka je aktivní ještě dlouho poté, co byla podána. O očkování začal mít lékař pochybnosti tehdy, když dítě jeho známých zemřelo po trojkombinaci MMR. Předtím bylo zdravé. Vakcíny se vyrábějí z tkáně lidských zárodků-

z potracených plodů, a z tkání opic. Ve vakcínách se pravidelně vyskytuje znečištění, jen těžko tomu lze zabránit. Bývají kontaminovány rtutí, formaldehydem, hliníkem. Do očkovacích látek se dostanou všechny možné nečistoty. Například vakcína proti obrně, vyráběná z opičích ledvin, obsahovala opičí onkovirus SV 40. Ve tkáních nemocných zvířat ale může být řada dalších virů a bakterií, které se nezkoumají. Vakcína RIMAVEX proti spalničkám obsahovala kuřecí viry. Ve vakcíně proti obrně se našly Acanthamoeby, které rozkládají mozek. Byl nalezen i opičí CMV. V očkování proti rotavirům byly nalezeny SPUMYARETROVIRY.                                                                   

V očkovací vakcíně MMR byl nalezen virus aviární  leukémie - virus nádorů kuřat. V očkování proti sněti slezinné byly nalezeny kachní, psí a králičí viry. V očkování proti žluté zimnici byl nalezen virus leukémie. V MMR byl dále nalezen pestivirus, virus prasečího moru.

Tyto látky se dostanou do krevního oběhu přímo, aniž by procházely přes náš obranný systém.

Během jednoho roku zaznamenali stížnost 500 rodičovských párů na závažné potíže jejich dětí, které vznikly po očkování. Systematický průzkum se ale nedělá. Britský lékař Andrew Wakefield prokázal souvislost mezi očkováním proti zarděnkám a autismem. Přišel o práci. Dle názoru tohoto lékaře očkování může vyvolat nejrůznější neurologická poškození. Může vyvolávat meningitidu, motorický neklid, poruchy učení a soustředění, opožděný vývoj, i duševní postižení je myslitelné.

Riziko očkování roste s počtem kombinací. Lékař po létech výzkumu na poli očkování prohlásil, že nevidí rozumný důvod, proč se nechat očkovat a že by se neváhal i odstěhovat ze země, aby ochránil sebe a rodinu, pokud by vláda nasadila represe proti lidem, kteří se očkování vzepřou.  

Řekl, že očkování je nespolehlivé, nedostatečně testované a jedná se o největší podvod naší doby.

 

Na www stránkách OSUDu se můžete seznámit s rozhovorem s Dr. Mauricem Hillemanem,

šéfem divize vakcín firmy Merk. Popisuje, jak se dovážely opice z Afriky pro vývoj vakcín. Na letištích byly namačkány do klecí, kde čekaly na odvoz. Během té doby se navzájem nakazily

nejrůznějšími viry, takže materiál, ze kterého se pak vyráběly vakcíny, byl kontaminován až 40 různými viry, mimo jiné i virem SV 40. O tomto viru se vědělo a vakcína se testovala v bývalém Sovětském svazu. Proto nechal Dr. Hilleman dovézt nové kočkodany ze Západní Afriky. Neměli

sice divoké viry, celkově měli virů méně, ale až později se zjistilo, že tyto opice byly nakaženy virem HIV. Tak se dostal tento virus ve velkém do Evropy.

Slovenský lékař Peter Hrabčák hovoří na Youtube o dalších nebezpečných vedlejších účincích

očkování: 30 000 amerických vojáků očkovaných na žlutou zimnici onemocnělo hepatitidou B.

Naopak očkování proti hepatitidě B nebo očkování proti černému kašli poškozuje Langerhansovy ostrůvky a vyvolává insulin dependentní diabetes mellitus. Necháte-li se opakovaně očkovat proti chřipce, pětkrát vzroste pravděpodobnost, že v budoucnu onemocníte Alzheimerovou chorobou.

Ve Spojených státech propukl skandál kolem  GARDASILU, očkovací vakcíně proti rakovině děložního čípku. Po injekci zkolabovalo tolik dívek, že se věc dostala až na televizní obrazovku.

Po vakcínách se objevují alergie, nebo astma bronchiale, zvyšuje se pravděpodobnost výskytu autoimunních a nervových chorob. V Japonsku posunuli povinné očkování u novorozenců o jeden rok a syndrom náhlého úmrtí kojenců tam poklesl téměř k nule. Firma Bayer věděla o přítomnosti viru HIV v očkovací vakcíně proti hemofilii. Ve Spojených státech byla vakcína testována a shledána závadnou. Firma Bayer ji přesto nestáhla z trhu, ale prodala do Asie, Afriky, Evropy a Jižní Ameriky.

Kdo se chce s otázkou očkování seznámit podrobněji, nejvýstižněji o něm píše doktor Johannes

Jurgensson ve své knize ,,VĚDA BEZ SKRUPULÍ “.                                                                                    

 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:

Bednář, Fraňková a kolektiv: Lékařská mikrobiologie, Marvil 1996

Votava, Miroslav a kolektiv: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun 2003

Votava Miroslav a kol.: Obecná virologie,

Votava, Miroslav a kol.: Obecná a speciální virologie, SPN Praha 1973

Klimeš, Josef:  Mikrobiologie pro pediatry, 1937

Djačenko,S.S.: Patogenní viry člověka, Avicenum Praha 1980

Johanes Jurgenson: Věda bez skrupulí 

Zpět