Prezident Chorvatska požádal o léčení autistů zkušenou doktorku a terapeutku, která pracuje také s oxidem chloričitým

28.10.2016 23:00

A DOLOŽILA ÚSPĚŠNÉ VÝSLEDKY V TV POŘADU CHORVATSKÉ TELEVIZE HRT1

( a to i přes silné protiútoky skeptiků, že autismus je neléčitelný a že oxid chloričitý je "zlo" )

 

Novinky z Chorvátska .... 
Helena Begenisic-Schlachter píše : 
"Tu sú nejaké dobré správy, aby Kerri mala krajší deň .... Barbara , najlepšia expertka v Chorvátsku pre autistické deti, /doktorka, terapeutka pre deti so špeciálnymi potrebami) vystupovala pred niekoľkými dňami v TV, hovorila o problémoch v centrách pre deti s autizmom v Chorvátsku - o tom, ako sa pre tieto deti nič nerobí. Takisto rozprávala aj o CD protokole, o počte vyliečených detí, tých v Chorvátsku, o GcMaf sprayi, poukázala na výsledky testov, ktoré potvrdzujú, že deti su nakazené .... Tak to bola BOMBA ! Chorvátsko je opäť na nohách. Fiona /to je žena, ktorá stále útočí, volá sociálku na rodiny , ktoré dávaju deťom CD, posiela na nich políciu.../ Začala útočiť na TV stanicu HRT 1 a teraz, ked sa to celé rozbehlo, po dvoch dňoch, prezident zavolal Barbare aby ju poprosil o stretnutie a či by bola ochotná prevziať centrá pre autistov, aby všetko zmenila a aby sa autizmus začal liečiť :-) Takže dúfam, že čoskoro budeme prvou krajinou na svete, kde sa v centrách pre autizmus bude robiť CD protokol ... :-) "

 

 

The news FROM CROATIA.............
Helena Begenisic-Schlachter Writes:
"Here some good news to make Kerri's day shiny from the moment she sees this... I had our Barbara, the best expert in Croatia for autistic kids, (she is a doctor, therapist for children with special needs), on TV few days ago. talking about problem with centers for autism in Croatia - abusing kids and not doing anything, and also about Cd protocol, number of healed kids, those from Croatia, GcMaf, showing our test results that confirm that children are infected... This was a bomb!!!! My country again on feet. Fiona attacking that TV station (our best HRT 1), and now, two days after, our president called Barbara to ask her for a meeting and is she willing to take over the centers for autism, to change everything and start healing kids. So, guess that soon we should be the first country in the world with CD protocol in centers for autism..... :-) "

 

Zpět