RS – PŘÍČINY A LÉČBA

08.06.2015 10:09

Po 15 letech práce s klienty s RS jsem si už naprosto jistá, že ROZTROUŠENÁ  SKLERÓZA  není nic jiného než nahodile ROZTROUŠENÉ cysty tasemnic na mozku a míše. Mou poradnou prošly už desítky pacientů s touto diagnózou a po počátečním tápání, který z opakujících se patogenů u pacientů s RS je ten hlavní, /plasmodia, obrny, pomalé viry, améby, vlasovci, tasemnice/ mohu jednoznačně ukázat na tasemnice. Teprve až po jejich odstranění klienti udávají pocit naprosté úlevy a vymizení všech neurologických symptomů, teprve až po jejich odstranění přestávám měřit diagnózu RS na Salvii.

Nejčastější tasemnicí, která pravidelně zakládá cysty až na nervové soustavě, je Taenia solium, tasemnice dlouhočlenná - z vepřového masa. Hned na druhém místě jsou Echinococcus multilocularis, E. granulosus a Dipylidium caninum, tasemnice psí. Není divu, většina mých klientů s RS chová nebo chovala psa nebo kočku. Roztroušených skleróz bude přibývat, protože chovatelů psů přibývá také.

 

Léčba RS trvá od tří měsíců – nejkratší doba, za kterou jsme stihli s klienty odstranit všechny patogeny, po rok a čtvrt, rok a půl. Ve hře není jen šťastné či nešťastné umístění cyst, ale i počáteční stav klienta. Soubor patogenů je individuální a různorodý. Důležité je také nasazení klienta, různé obavy, tlaky rodiny, oddalování léčby kvůli dovoleným, financím, a jiné faktory, včetně lenosti a pohodlnosti. Rychle se uzdravují klienti, kteří berou více dávek MMS denně. Velmi pomalu postupuje léčba u klienta, který dlouhodobě bral kortikoidy a jeho imunitní systém je těžce poškozen. Trvá i měsíc, než vyplavíme z těla pomocí MMS poslední zbytky kortikoidů. Souběžné užívání kortikoidů s informatiky je naprosto vyloučeno, míjí se účinkem. Klient však může nadále souběžně užívat Avonex, Copaxon či biologickou léčbu. Pokud se však sám rozhodne, že tyto léky před zahájením detoxikace vysadí, překvapivě NEZAZNAMENÁ  ŽÁDNÝ POSUN ZDRAVOTNÍHO  STAVU  K HORŠÍMU. Prostě se nestane vůbec nic, což je trochu úsměvné, když uvážíme, že oba léky stojí náš stát půl až třičtvrtě milionu korun na jednoho pacienta ročně. A ještě úsměvnější je to, že to nezaznamenají ani lékaři na kontrolách :). Dokonce je pacientům často lépe. Klienti popisují nepříjemné chřipkové, neurologické a motorické obtíže bezprostředně po injekcích interferonů, které odeznívají i několik dní, aniž by se však zbavili původních neurologických potíží, se kterými za lékařem přišli. Vyslechla jsem to už mnohokrát. Pokud si na RS- centru postěžují na špatnou snášenlivost léků, je jim řečeno, že to musí vydržet. A takto už musí žít po zbytek života. Také nepozoruji, že by Copaxon měl jakkoliv pozitivní vliv na některého z ereskových typických patogenů. I tam, kde se interferony braly dlouhodou dobu, žijí si tu dále pěkně všechny viry, bakterie a paraziti pohromadě.

 

Když víme, že příčinou roztroušené sklerózy jsou cysty tasemnic, a známe správný lék, proč nám to tedy trvá tak dlouho? Proč prostě neprokrmíme zástupy nemocných s RS tímto lékem a houfně je nestavíme na nohy? Protože antihelmintiku na ploché červy potřebuje k ideálnímu vstřebání až do mozku a míchy ideálně čistý terén. Potřebujeme čistou krev a lymfu, čisté střevo. Právě ereskáři však mívají amébový zánět močového měchýře a střev. /Nereagující na pochopitelně na antibiotika J/. Neléčená Entamoeba histolytica-magna uniká až na nervovou soustavu. Zánět je tak masivní, že na něj často samotný roztok nestačí. Bývá tu také záplava krevních parazitů-plasmodií či babesií. A v neposlední řadě zbytky očkování/obrny/, viry a bakterie přenesené hmyzem-/borrelie, pomalé viry, klíštová encefalitida…./.

 

1. Léčbu zahajujeme roztokem. Klienti si na něj musí zvyknout, zabudovat do svého denního režimu, a postupně dojít ke své optimální denní dávce. Jsem spokojená, když zvládnou tři kapky třikrát denně, čtyři kapky jsou ještě lepší. CDS i CDH jsou na tuto diagnózu slabé.

 

2. Ihned souběžně, pokud nebyl na kortikoidech, může klient nasadit informatika, například sestavu:

CRANIUM-mozek

NEURODREN-nervy

SKLEROTIK /Naděje/ obsahuje vše, co eresky mívají na mozku, tedy pomalé         

………………. viry, obrny, borrelie, plasmodia, améby. Šetříme tím čas i kapsu ………………..klienta.

MEDULON-mícha

 

3. Antimalarika na týden až 14 dní.

4. Protiprvoková léčba na deset dní – améby

5. Protiprvoková léčba na rezistentní prvoky- deset dní

5. Vysoká večerní dávka léku na ploché červy.  Zapíjí se přírodní grepovou šťávou. Nepříjemné vedlejší symptomy se zaspí, další den se klient může cítit jako po bujarém večírku, může se mu točit hlava nebo zvedat žaludek. Proto by ani neměl sedat za volant nebo na kolo. Trvá to však většinou jen několik hodin. Pokud se podařilo zlikvidovat cysty napoprvé, od dalšího rána je klientovi výrazně lépe.  

6. PROTIVLASOVCOVÁ KůRA, 14 dní

7. Dokončení léčby tasemnic, případně hlítů, po dvou tabletách ještě 5 – 6 sobot po sobě.  

 

Roztok se bere celou dobu.  Na kontrole zjistíme, co už odešlo, a co zůstalo, dostane další nadílku. Obvykle jsou brzy úspěšní klienti, jejichž cysty byly jen na mozku. Tyto dvě ženy, jejichž příběhy čtete, měly štěstí. 

Horší je situace, kdy cystičky echinokoků či jiných tasemnic a filárie jsou

a) v míše samotné - nejhorší prognóza a nejtěžší práce, patří sem i ALS

b) v míšních obalech

c) zvenčí páteře, utlačujíc periferní nervy, vycházející z míchy do rukou a nohou 

d) v paravertebrálních svalech, blízko těchto periferních nervů

 

Vždy znova mne udivuje, jak virtuální vyhledání cysty parazita na Salvii fyzicky sedí s patologií páteře. Přesně v těch místech klient cítí bolest, dají se tam vyhmatat hrudky, hrbolky. Nejde o výhřez ploténky ani o myogelózy, jde o tkáňové cysty tasemnic. Tyto cysty lze cílenou masáží rozmačkat. Klienty nejen měřím, ale i prohmatám a určím jim, kam mají vtírat roztlučený lék smíchaný s krémem. Lze přelepit a nechat působit přes noc. V případě nálezu filárií vmasírujeme zase příslušný lék. U ALS se stále více přikláním k názoru, že jde o syringomyelitidu, způsobenou mikrofiláriemi přímo v míše, v mozkovém kmeni, v prodloužené míše. Orálně užívané léky se do míchy a pod míšní obaly špatně splavují, tedy zapojujeme i DMSO. Orálně – jednu kapku do obvyklé dávky roztoku, a lokálně- vmasírováním na postižená místa. Po určité přípravě aplikujeme DMSO po celé délce páteře. Postižena bývá hlavně krční, bederní a lumbální. Tyto dvě techniky, DMSO a léky v mastích, kombinujeme. Vysoké orální dávky léku na ploché červy v případě nutnosti opakujeme,  obvykle po týdnu či dvou.

Zatím jsem za celých těch patnáct let neviděla nikoho, kdo by se vyléčil něčím jiným než antihelmintiky.  Žádné jiné terapie nefungují. Tato nemoc absolutně nesouvisí s psychikou! Není způsobena stresy, nebo negativními emocemi, natož  ,,zapouzdřenými!“J.                                                                                                                Je to jen NEŠŤASTNÁ NÁHODA, a možná trochu lehkomyslné zacházení s domácím mazlíčkem. Není způsobena ani těžkými kovy. Nemůžete si ani pomoci tak, že si posílíte imunitu třeba bylinkami nebo otužováním. Na to tasemnice neslyší. Také nepomůže zapper ani plazmový generátor. Dokonce je nebezpečné v tomto případě plazmový generátor používat, může dojít k protržení cysty bez následné likvidace skolexů, což by mohlo vést k rozesevu cyst a anafylaktickému šoku. Zapper může pomoci v oblasti virů a bakterií, paraziti však přežijí.

 

Roztroušená skleróza není ani způsobena autoimunitou, tedy poruchou imunity, kdy orgány jsou napadány vlastními obrannými buňkami. Tuto       teorii jsme naprosto zesměšnili po vyléčení mnoha druhů všech takzvaných autoimunitních chorob, počínaje astmatem, sj“ogrenem, revmatickou artritidou  a konče sarkoidózou, ulcerozní colitidou, lupusem, nebo vaskulitidou. Všude jde o kombinaci několika druhů parazitů, které naše medicína neumí odhalit, tak se ujala pohádka o pomýlených imunitních buňkách. 

Metodika léčby RS  a tedy vlastně i jakýchkoliv jiných ,,autoimunitních“ chorob je už natolik propracovaná a mnohokrát opakovaná, že i kolegové nováčci, kteří postupují podle tohoto návodu, mají dobré výsledky. Už nejméně šest mých kolegů a kolegyň napříč republikou má své vlastní případy vyléčené roztroušené sklerózy, sama jich mám několik desítek. Podmínkou je však měření na Salvii, jiné přístroje typu Oberon nebo Diacom, Hunter, Life Streem nebo Sensitive Imago nemají dobře zpracovanou databázi mikroorganismů, které k práci nutně potřebujeme. A i ty, co v programech jsou, nemají správně nastavenou frekvenci. Navíc je podmínkou velmi přesné, hodinářské měření terapeuta, který musí umět vyměřit klientovi jeho individuální soubor patogenů a sestavit mu správná informatika. Ani dvě RS nejsou identické. Dále je potřeba kontrolovat naměřené parazitární zátěže pomocí léků. F-SCAN je úplně legrační hračka, která vyměří nějaké frekvence. Pak už záleží jen na fantazii terapeuta, kterého z desítek možných patogenů vybere a přiřadí k naměřené frekvenci. Podívejte se do CAFLU, do světového seznamu frekvencí, kolik virů, bakterií a parazitů můžete přiřadit k jedinému číslu a naopak, kolik frekvencí má například taková chřipka.  

Jakmile se klient cítí dobře, nemá žádné z původních neurologických potíží a my už nenaměříme žádný patogen, loučíme se. Je jen na něm, zda ukončí docházku do RS centra, nebo tam pro formu chodí dál a léky nebere. Mnozí jsou odkázáni na invalidní důchod, či poloviční invalidní důchod, a nechtějí o něj přijít. Jiní se bojí jít do střetu s lékaři, tak raději formálně chodí dál, ač léky neberou. Není na nás, abychom to řešili. Postoj lékařů, i dobře míněný, vysvětluje klientka ve druhém příběhu. Nejlépe jsou na tom začátečníci, kteří čerstvě obdrželi diagnózu, a ještě nezabředli do pravidelného užívání zbytečných léků. Pro nás je to příznivá situace, nervy ještě nejsou poškozené dlouhodobým působením virů, bakterií a parazitů. Cysty parazitů jsou malé a měkké, snadno se pomocí léků zničí. Klientova imunita není poškozena kortikoidy a rychle nastartuje. Klient stále chodí do práce, nebo se po určité době nemocenské může do práce zase vrátit. Potom není závislý na lékařích ani pojišťovnách, ale ani na nás. Je opět zdravý a svobodný.

Vyhrožování lékařů, že se po jisté době remise může ataka znovu vrátit, je svým způsobem na místě. Nikde není psáno, že se klient znovu nemůže nakazit některou tasemnicí a ta se mu znovu nenastěhuje do mozku. Sami však cítíte, že taková náhoda dvakrát za život je asi málo pravděpodobná. Za 15 let se mi to stalo jen u dvou klientů, ale antiparazitika situaci rychle vyřešila.

Celá léčba stojí zhruba 15.000 - 20.000 za rok. Ti šťastlivci, kteří skončili léčbu za pár měsíců, ani tolik nemusí utratit. Klienti také ušetří za léky tím více, čím více užívají roztok, takže si cenu do jisté míry regulují sami. Největší položku je potřeba uhradit na počátku, na kontrolách už se sem tam něco dokupuje. Porovnám-li cenu klasické léčby, kterou platíme my všichni na zdravotním pojištění a daních, je to zanedbatelná částka.

Od letošního roku všem klientům současně při zahájení léčby kontrolujeme vzorky vody z domácnosti i práce. V případě, že obsahují prvoky, doporučujeme zabezpečit si za každou cenu zdroj kvalitní pitné vody v nejbližším okolí, aby byla léčba úspěšná. Kolegové, kteří tento faktor podceňují, nemají stabilní výsledky.      

Zpět