Štátna štúdia dokazuje: Neočkovaní sú zdravší!

12.02.2016 08:48
 

titelbild-30-700x438KIGGS”  je najväčšia štúdia o zdraví detí a mládeže, aká bola kedy v Nemecku vykonaná. Zodpovedný  je nemecký úrad pre nákazlivé choroby,  Inštitút Roberta Kocha  (RKI). Od takmer 1800 účastníkov bolo získaných 1500 údajov, ktoré boli za použitia  vysokých  nákladov krok po kroku vyhodnotené.

 

Veľa kritikov očkovania bolo samozrejme zvedavých, čo prinesie porovnanie očkovaných a neočkovaných detí. A skutočne štúdia ukázala štatisticky významné  plus pre neočkovaných – hneď po tom, ako boli odklonené  nežiaduce zásahy RKI – autorov, ktorí chceli očividne  túto súvislosť  zatajiť.

Angelika Müller  je informatička, štvornásobná matka – a jedna z popredných kritikov očkovania v Nemecku. Matematika a štatistika boli vždy jej koníčkom. A tak si zaobstarala  oficiálne prístupné prvotné údaje štúdie “Public Use Files” , ako náhle boli poskytnuté k dispozícii na CD.

Už  jej prvé vyhodnotenia ukázali prednosti neočkovaných, okrem iného v súvislosti so sennou nádchou, neurodermitídou, alergiou na nikel, ADHS, skoliózou, zápalom stredného ucha, zápalom pľúc, s častosťou mnohých infekcií a potrebou logopédie, ako aj s nosením okuliarov.

graf1

 

Výsledky ležali z väčšej časti pod prahom tzv. “ štatistickej signifikancie”, matematického hodnotenia relevancie výsledku. To znamená, že  v štúdii bolo pomerne menej neočkovaných ako očkovaných. Čím menší je ale počet testovaných osôb, tým nepresnejšia je samozrejme štatistická výpoveď.

graf2

Vo svojich ďalších rešeršiach Angelika Müller zistila, že autori štúdie s výsledkami jednoznačne manipulovali. Tak bol, už aj beztak nízky počet neočkovaných, dodatočne znížený svojvoľným vylúčením migrantov. Pri iných vyhodnoteniach autori migrantov zasa zohľadnili.

Druhý  trik kreatívneho žonglovania RKI s dátami pozostával v tom, že vypustili pri porovnaní očkovaných a neočkovaných tzv. “hmotnostný faktor”. Hmotnostný faktor  má korigovať odchýlky medzi  účastníkmi štúdie a celkovým obyvateľstvom  - čo bolo pri všetkých ostatných výsledkoch vykonané. Aj tento trik stlačil počet neočkovaných pod hranicu štatistickej signifikancie (Baby-Affen entwickeln Autismus nach Impfungen).

dvd3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfalšoval teda príslušný spolkový úrad štúdiu financovanú z daní, aby ututlal zápory masového očkovania?

Vyhodnotenia Angely Müller sú teraz ešte preverované nezávislými odborníkmi. Už teraz sa ale ukazuje, že počítala správne – a RKI nie (Pre očkovací priemysel ste len pokusný králik).

Zdroj: https://www.pravda-tv.com/2016/01/staatliche-studie-beweist-ungeimpfte-sind-gesuender/

 

Zpět