Talianski lekári píšu otvorený list: Neočkované deti sú zdravšie! Štúdie hovoria to isté. Farmaceutický priemysel zaujíma iba zisk. Deti sa nedokážu brániť

30.11.2016 22:04

ZUZANA LIPOVÁ poukazuje na nedostatočné a zavádzajúce informovanie 

o vedľajších účinkoch povinného očkovania detí

 

V biznise s vakcínami sa točia obrovské peniaze. Iba naivný idealista môže veriť tomu, že farmaceutické firmy pracujú pre blaho pacienta. Zisk je na prvom (aj druhom a treťom) mieste, preto sa mnohé vedľajšie účinky liekov zatajujú, preto sú klinické skúšky liekov i vakcín často nedostačujúce, a preto sa napriek všetkému pumpujú do ľudí, akoby sa nechumelilo. Poviete si, že predsa každé balenie lieku má aj svoj príbalový leták, no po pravde, málokto si tie drobné písmenká podrobne prečíta, a ak aj áno, tak len mizivé percento užívateľov im aj rozumie. A úplne scestné je to pri povinnom očkovaní detí. Rodičia o vakcíne, ktorú pichajú ich dieťaťu, nevedia nič, nedostanú žiadne varovanie, žiadny leták s vysvetlením zloženia očkovacej látky a možných vedľajších účinkoch.

Výrobcovia vakcín sú nielen úplne chránení pred hmotnou zodpovednosťou za poškodenia zdravia a úmrtia detí, ale zvyčajne sú podporovaní vládnymi úradmi, ktoré nanucujú vakcíny rodinám a deťom pomocou nehorázneho a nepodloženého zastrašovania. Chýba verejná diskusia, odporcovia očkovania sú zosmiešňovaní, o vedľajších účinkoch, ako sú napríklad detská mozgová obrna, autizmus či mnoho ďalších chorôb, sa veľa nehovorí. A ako je to s celkovým prospievaním očkovaných a neočkovaných detí?

Hlas lekárov z praxe

Skupina 120 talianskych lekárov uvádza, že neočkované deti sú zdravšie. V otvorenom liste, ktorý adresovali Štátnemu zdravotnému ústavu Talianska, píšu: „Neočkované deti sa javia byť nepochybne a všeobecne zdravšie, menej náchylné na prenosné choroby dýchacích ciest, menej náchylné na žalúdočno-črevné ochorenia a na chronické choroby, menej náchylné na neurologické a behaviorálne (týkajúce sa správania – pozn. red.) poruchy, rovnako tak tieto deti len zriedka užívajú lieky a zriedka podstupujú chirurgické zákroky.“

Prvým z podpísaných lekárov je kardiológ Dr. Roberto Gava, člen Spoločnosti pre celostné lekárstvo (Societa medicina centrata sulla persona) v Bologni, podporovaný vyše dvadsiatimi lekármi z regiónov Emilia-Romagna a Marche. V otvorenom liste sa lekári ohradili aj proti tvrdeniu, že očkovacie látky pre deti sú bezpečné, ktoré predniesol predseda Štátneho zdravotného ústavu Talianska, profesor Ricciardi Gualtiero. Podľa neho „z 19 miliónov podaných dávok boli závažnejšie nežiaduce účinky zaznamenané len u piatich, aj to nie smrteľné.“ Signatári spomínaného listu si však myslia niečo iné: „Nežiaduce účinky očkovania sa vyskytujú a sú ich tisícky ročne.“

Keďže nechcú byť pre toto tvrdenie označovaní za radikálnych odporcov očkovania, vo svojej výzve zdôrazňujú, že dnes lekár, ktorý má „zdravý rozum a aspoň trochu vedeckých poznatkov“, nemôže byť úplne proti očkovaniu detí. No následne predkladajú vlastné skúsenosti z praxe lekárov ? špecialistov, ktorá pozostáva z práce s chorými deťmi, pozorovania a počúvania toho, čo hovorí malý pacient a čo hovoria rodičia. Podľa signatárov im práve vlastná prax otvorila oči.

Sú pripravení zúčastniť sa výskumu, ktorý by zastrešoval Štátny zdravotný ústav Talianska, kde by sa najprísnejším vedeckým spôsobom porovnal zdravotný stav úplne zaočkovaných detí so zdravotným stavom detí nikdy neočkovaných. „Ak chceme slúžiť pravde, máme iba jednu možnosť: zjednotiť sa všetci spolu pri jednom vedeckom stole a diskutovať o tejto téme s otvoreným srdcom a bez konfliktov záujmov. Toto je v medicíne dobro a všetko ostatné slepým vnucovaním a čelnou zrážkou, ktorá sa skôr či neskôr obráti proti nám všetkým.“

Neoficiálne štúdie varujú

Skupina Health Freedom Alliance zverejnila výsledky štúdie, ktorá sa uskutočnila v Nemecku formou dotazníkov. Deti, ktoré boli očkované podľa oficiálnych predpisov, mali podľa tohto prieskumu päťkrát väčšiu pravdepodobnosť, že dostanú chorobu, ktorej sa dalo predchádzať, než deti, ktoré si vyvinuli vlastnú imunitu prirodzene bez vakcín. U očkovaných detí sa takmer dvojnásobne častejšie vyskytli ekzémy, astma a chronická bronchitída sa u očkovaných detí objavila až 8-krát častejšie a rovnako aj problémy s dýchaním. Z dotazníkov vyplynulo, že očkované deti majú aj oveľa väčšiu pravdepodobnosť vzniku poruchy pozornosti spojenej s hyperaktivitou, niekoľkonásobne častejšie ich ohrozuje aj ochorenie štítnej žľazy.

V Anglicku Dr. Michel Odent ukázal v dvoch štúdiách, že deti, čo neboli očkované proti čiernemu kašľu, mali 5 až 6-krát menšiu pravdepodobnosť vzniku astmy než deti zaočkované. Prvá štúdia sledovala 450 bábätiek z La Leche League (organizácia podporujúca dojčenie), druhá štúdia 125 detí z waldorfskej školy.

V Španielsku Dr. Xavier Uriarte a Dr. J. Manuel Maran zverejnili v roku 2000 štúdiu 314 detí, ktoré sledovali v rokoch 1975 až 2000. Táto skupina detí je charakteristická prevahou domácich a prirodzených pôrodov, dlhodobého dojčenia, neočkovania, celostného prístupu ku zdraviu a vyhýbania sa alopatickej medicíne. Medzi týmito deťmi nedošlo k žiadnym vážnym chorobám, hospitalizácií mali veľmi málo (prevažne pre úrazy) a astmou trpelo len 3,3% týchto detí v porovnaní s 20% v bežnom obyvateľstve.

Zakladateľ slovenskej iniciatívy Sloboda v očkovaní Ing. Mariána Fillo si myslí,že akékoľvek očkovanie by malo byť absolútne dobrovoľné, nanajvýš štátom odporúčané.

„Nijaký štátom stanovený očkovací kalendár totiž nedokáže postihnúť všetky individuálne danosti, odlišnosti a životné podmienky každého občana, a nedokáže to ani detský lekár. Jediní skutočne kompetentní v tomto ohľade sú rodičia daného dieťaťa.“ Fillo nevidí žiadne pozitíva na tom, že je na Slovensku očkovanie detí proti desiatim vybraným chorobám povinné plošne pre všetkých bez rozmyslu.

„Ak sa niektorí lekári a štátni úradníci domnievajú, že očkovanie je správne, bezpečné a účinné, mali by jednak ísť príkladom a sami sa dávať očkovať proti všetkému, proti čomu odporúčajú očkovanie iným, jednak by mali vedieť vysvetliť a vyargumentovať údajné výhody očkovania a nechať na rodičov, aby sa rozhodli, či dajú alebo nedajú svoje deti zaočkovať. Totiž len a len rodičia a ich deti budú reálne znášať následky očkovania - či už pozitívne alebo negatívne. Ak to má byť spravodlivé, zodpovednosť musí niesť vždy ten, čo má rozhodovaciu právomoc. Na Slovensku však rozhoduje štát, no zodpovednosť nesie bezmocný radový občan. Pokiaľ štát rodičom nasilu tlačí niečo, čo nechcú, rovná sa to diktatúre. A keď ide o niečo, čo má potenciál vážne poškodiť zdravie dotknutej osoby, možno (vecne a bez akýchkoľvek emócií) hovoriť o tyranii – obzvlášť v prípade Slovenska, kde štát nenesie absolútne nijakú zodpovednosť za nežiaduce účinky povinného očkovania, ba dokonca ani len neplánuje zriadiť fond na odškodňovanie obetí očkovania.“

Dnes nás rôzne informácie priam zaplavujú, jedni tvrdia to, druhí zase niečo iné. Pokiaľ ide o rôzne recepty na pečenie bábovky či iné somariny, nič sa nestane, ak si vyberiete ten zlý. No zdravie našich detí je ten najväčší dar a štát má povinnosť informovať svojich občanov pravdivo a zodpovedne o spôsoboch prevencie a liečby chorôb. Máte pocit, že svoju úlohu naozaj plní?

Zdroj.

 

Zpět