UTAJOVANÉ JEDNOSTRANNÉ OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ VEŘEJNOSTI O OČKOVÁNÍ

12.02.2016 08:52

Příspěvek do diskuse odborníků i zástupců nevládních organizací a informované veřejnosti o očkování s názvem "UTAJOVANÉ JEDNOSTRANNÉ OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ VEŘEJNOSTI O OČKOVÁNÍ".

Cílem tohoto příspěvku je odhalit dlouhodobě používané metody utajovaného jednostranného ovlivňování mínění veřejnosti o očkování, o kterých vypovídají  zveřejněné projekty PR kampaní na podporu očkování. Tyto PR projekty dokumentují mimo jiné také i dlouhodobou spolupráci pobočky britského výrobce a prodejce vakcín GlaxoSmithKline, spol. s r.o.  a  České vakcinologické společnosti ČLS JEP( ČVS).

Příspěvek jsem napsal jako občan, děda tří vnuček, kterému záleží na jejich zdraví i zdraví všech občanů ČR. Věřím, že poslouží k nastartování nestranné a nezávislé veřejné diskuse, která přinese světlo do dosud tajemných a temných zákoutí praktik očkování v ČR

Obsah příspěvku:

UTAJOVANÉ JEDNOSTRANNÉ OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ VEŘEJNOSTI O OČKOVÁNÍ

1. Kapitola -  Co JE PR (Public relations)?

2. Kapitola  - ČESKÁ CENA PUBLIC RELATIONS

3. Kapitola  - CHARAKTERISTIKA ZADAVATELŮ A DODAVATELE UVÁDĚNÝCH PR PROJEKTŮ NA PODPORU OČKOVÁNÍ

4. Kapitola  - PŘÍPADOVÁ STUDIE PR KAMPANĚ  " EDUKATIVNÍ KAMPAŇ NA PODPORU OČKOVÁNÍ

5. Kapitola  - PŘÍPADOVÁ STUDIE PR KAMPANĚ   "  VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE  PRO NOVINÁŘE O OČKOVÁNÍ

6. Kapitola - ZÁVĚR

6. 1. Manipulace názorů  pomocí PR projektů zakládá skrytou vládu

6. 2. Programové odmítání veřejné odborné diskuse

6. 3. Nerespektování mezinárodní Úmluvy o lidských právech a biomedicíně

6. 4. Manipulativní ideologie očkování v podání výrobců a prodejců vakcín a vakcinologů.

6. 5. Porušení povinnosti a poslání poskytovat objektivní, ověřené a všestranné informace pro svobodné vytváření

          názorů o očkování veřejnoprávními institucemi.

6. 6. Dlouhodobá spolupráce mezi výrobcem a prodejcem vakcín a ČVS odhalena

6. 7.  Jak zajistit nápravu a změnu současné situace ve prospěch občanů.

*******************************************************************************************************************

ÚPLNÝ TEXT PŘÍSPĚVKU NALEZNETE V PŘÍLOZE A TAKÉ NA WEBU ZDE

https://rozkvet.cz/texty/UTAJOVOVLIVMINENIOOCKOVANI.htm

Zpět