Utajované nebezpečí od imigrantů

10.11.2015 09:39

Podstatné nebezpečí

V propagandistických masážích našich novinářů v posledních týdnech jaksi zapadly, či spíše byly šikovně uklizeny, některé výroky velmi znepokojených českých lékařů.

A to výroky tohoto typu:  „Děsím se okamžiku, kdy začneme v české kotlině řešit výskyty, neřku-li epidemie těch chorob, vůči nimž se musí nechat očkovat každý, kdo cestuje do exotické ciziny.“ Pokud totiž dorazí k evropským břehům imigranti z epidemiologicky pro nás prakticky neznámé končiny, nejčastěji již rozvrácené válkou či ozbrojenými konflikty, je i laikovi nad slunce jasné, že v první řadě je třeba takové imigranty umístit do několikatýdenní, velmi přísné ka­rantény, v jejímž průběhu by měli být všichni podrobně vyšetřeni, zda netrpí nějakou byť skrytou exotickou infekční; chorobou, nepřináší-li k nám ve svých útrobách nějaké parazity a tak podobně. Ovšem v případě nekonečného proudu z Afriky ke břehům Evropy dovážených migrantů se nejrůznější organizace a vlády přímořských států již delší dobu chovají nezodpovědně, což odůvodňují cynickým konstatováním, že „na něco takového nejsou peníze“. A abychom si rozuměli, jak uvádí ABZ slovník českých synonym, výraz „ cynický“ značí  „ nestoudný, necitelný, bezohledný“.

Jak uvádí například Jarmila Průchová v dnešním článku v rubrice věda na serveru Neviditelný pes (https://neviditelnypes.lidovky.cz), publikovala Světová zdravotnická organizace (WHO) v posled­ních zhruba sedmi letech několikrát informace o nebez­pečí, které k nám v současné době přichází a bude stále více přicházet z Afriky a z Blízkého i Středního východu. Nekontrolovatelné, ale velmi velké procento obyvatel této části světa trpí na­kažlivými chorobami kůže. V případě některých afrických států je až 90 % občanů napadeno a za-nešeno parazity a trpí nakažlivými parazitárními infekcemi. Zhruba 50 % (a dnes možná už více) obyvatel řady af­rických států se řadí mezi nositele a přenašeče viru lidského immunodeficitu HIV nebo u nich propuklo 3. stádium nákazy, zvané AIDS. V případě afrických imigrantů stále ještě potenciálně hrozí též ebola, která zůstává v těle skryta půl roku a její propuknutí se předem nedá zjistit pouhým pohledem. Z Blízkého a Středního východu hrozí zhruba stejná, nebo podobná nebezpečí, navíc ještě TBC, neboť řada příchozích trpí tuberkulózou neléčenou a do­konce i tuberkulózou nového typu, odolnou vůči standardním postupům léčby, která se již v Evropě začala objevovat i u očkovaných osob. Při­čemž tuberkulóza, i když si to laik neuvědomuje, je v nejvyšších odborných kruzích právem řazena mezi nejvíce smrtící choroby v historii lidstva.

V této chvíli nejde jen o hysterické, byť oprávněné, výlevy ohledně šíření islámu, nebo o to, zda přijmeme přerozdělovaných pouhých 700 nebo 1400 migrantů, vylodivších se v Řecku, Itálii, nebo Španělsku. Ale jde o to, jak je budeme přijímat. Ve skutečnosti zde musíme čelit dosud u nás bagatelizovanému, či spíše úmyslně zamlčovanému, dosti podstatnému nebezpečí. To nás navíc potenciálně ohrozí již v řádu týdnů či měsíců nebývalou rychlostí což se již v některých zemích děje a zaznamenávají tam doslova raketový nástup již dříve vymýcených chorob. Jinak řečeno, tváří v tvář tisícihlavé imigrantské vlně jde o to, zda naše orgány státní správy nám nebudou cynicky tvrdit, jako tomu činí již řecká a italská vláda, že na ochranu zdraví našeho a našich dětí „nejsou peníze“, takže víceméně vyhyneme na neléčené choroby, o kterých se nám již ani nezdálo mnohem dříve, než nám začnou podřezávat krky islámští bojovníci, které nám sem IS importuje v mnohatisícových davech..

Zdroj:https://neviditelnypes.lidovky.cz/

Zpět