MUDr Jana Řezníčková, Kapucínské nám. 213/4. 41201 Litoměřice. Tel. - 420 602 381 031

MUDr Jana Řezníčková, Kapucínské nám. 213/4. 41201 Litoměřice. Tel. - 420 602 381 031- po 20.hod.vyjma čtvrtků. Pokud někdo volá během dne a nemohu telefon přijmout, volám vždy nazpět.
 
Jsem povoláním zubař. Detoxikaci se věnuji až po své pracovní době, takže  neodvedu v této oblasti  tolik práce jako jiní poradci.
Před lety mi detoxikace dle ing. Bláhové zachránila aktivní život, možná i život vůbec.
 
Vlastní prožitá zkušenost je to nejúdernější, co dokáže člověka nasměrovat dále.
 
Začala jsem se detoxikaci věnovat ve svém volném čase, navštěvovat školení firmy Joalis, akce firmy Zapper,  je to neustálé studium jako  u všeho, co se neustále vyvíjí. 
S díky za každou podanou ruku k testování a zásluhou  ing. Bláhové, která nezištně předává všechny své poznatky, je v detoxikaci za poslední léta výrazný posun vpřed.